POŽÁDAT O PŮJČKU

Česká spořitelna nabízí online půjčky


O pohodlnosti vyřízení půjčky online není pochyb. I Česká spořitelna přichází s nabídkou půjčky přes internet. Nově nabízená možnost poskytnutí půjčky bude maximálně vyhovovat klientům, kteří mají zájem si nejprve potřebné informace projít na internetových stránkách, rozhodnout se v klidu domova a posléze se jenom dostaví k podpisu smlouvy na pobočku České spořitelny v místě vašeho bydliště.

K velkým plusům této možnosti je, že nestrávíte v bance víc času. Rovněž si zajistíte potřebné dokumenty k poskytnutí a promyslíte si, jaká částka peněz bude adekvátní k vašim momentálním potřebám.

Česká spořitelna je tu pro vás s půjčkami bez ručitelů

O bankách se traduje, že požadují při žádosti o půjčku ručitele. Ano, tento způsob se praktikoval hojně v minulosti. Česká spořitelna patřila k bankám, kde se nižší částky půjček spojovaly s potřebou mít aspoň jednoho ručitele a pro vyšší sumy jste museli shánět minimálně dva. S ručitelstvím se však pojí mnoho problémů. Především musíte najít osoby s dostatečným příjmem k zaručení vámi půjčené částky.

Dále se ručitel seznámí s tím, že v případě nesplácení musí dohodnuté splátky zajistit za vás. Na tento fakt samozřejmě mnoho lidí nechce přistoupit. Nesplácená půjčka se předává k soudnímu vymáhání a posléze se provádějí například také exekuce na příjmy ručitelů. Víte, že vám mohou půjčit i nebankovní společnosti? Vyzkoušejte rychlou půjčku od společnosti WPP Finanacial.